Πολιτική Απορρήτου

Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών χρησιμοποιούνται, βάσει του ν.2472/97, αποκλειστικά για την έναρξη της μεταξύ μας συναλλαγής, δηλαδή τη προώθηση από απόσταση των προιόντων της Stelios Aggelaridis , για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών της και την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών. Ο Πελάτης δίνει με την παρούσα τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την Stelios Aggelaridis για τους ανωτέρω σκοπούς . Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός από ,τυχόν, συνεργαζόμενες με την Stelios Aggelaridis επιχειρήσεις.